Chia sẽ kiến thức, Kiến thức mua bán nhà đất

Sổ đỏ, sổ hồng riêng, sổ hồng sở hữu chung và cách phân biệt? 

Khái niệm sổ đỏ, sổ hồng riêng, sổ hồng chung hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là như thế nào? bài viết dưới đây xin chia sẽ một số kiến thức về khái niệm trên để quý khách hàng tham khảo.

Sổ đỏ là sổ chỉ thể hiện việc quyền sở hữu một miếng đất ( gọi là chắc đất) và có màu đỏ

Sổ đỏ

Sổ hồng là sổ thể hiện việc quyền sở hữu miếng đất và nhà trên đất và có màu hồng

Sổ hồng

Hiện nay theo Luật Đất Đai 2013 về Giấy chứng nhận tại Điều 97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nay sổ hồng hay sổ đổ cũng sẽ được gọi chung là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”và có chung một mày là màu hồng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.
  • Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng.

Sổ hồng riêng (GCN quyền sử dụng đất riêng)

Là loại sổ sở hữu riêng của một hay 2 người trở lên có quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái cùng đứng tên trên một sổ. Diện tích đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai theo từng khu vực, vùng miền.

  • Quyền hạn của chủ thể sổ hồng riêng

Sổ hồng riêng: Khi thực hiện các giao dịch làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng, quyền sở hữu thì chỉ cần có quyết định của một người (người đứng tên trên sổ) hoặc đồng nhất ý kiến của cả vợ chồng, con cái (toàn bộ người đứng tên trên sổ).

Sổ hồng sở hữu chung (GCN quyền sử dụng đất chung)

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (Trường hợp hai người trở lên không phải là quan hệ vợ chồng) thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

  • Quyền hạn của chủ thể sổ hồng chung

Với sổ hồng đồng sở hữu: Khi thực hiện các giao dịch làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng, quyền sở hữu của các chủ thể sẽ không do một trong số người chủ sở hữu định đoạt mà cần có sự đồng ý của các bên sở hữu còn lại. Điều này là để bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Sổ hồng đồng sở hữu: Từ 2 người trở lên, không có quan hệ vợ chồng hoặc con cái với nhau. Thường được hình thành là:

  • Do thỏa thuận mảnh đất là tài sản chung hoặc cùng góp tiền mua và yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận cho các chủ thể này cùng có quyền.
  • Diện tích thửa đất không đủ điều kiện để tách thành nhiều thửa độc lập hoặc diện tích thửa đất quá nhỏ không đủ điều kiện để được cấp sổ thì có thể hợp thửa với người khác để có sổ.

Tôi là Lê Vạn Lý ( Mr ), Là một nhà tư vấn bất động sản. Tôi xin chia sẽ một số kiến thức, kinh nghiệm về việc sổ đỏ, sổ hồng riêng và sổ hồng chung trên để quý khách hàng có thêm kiến thức khi quyết định mua, bán bất động sản. Quý khách có nhu cầu tư vấn mua căn bất động sản xin hãy liên hệ với tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *